Main Page Sitemap

Last news

War on Terror Main articles: War on Terrorism and War in Afghanistan (2001present) Norway along with other Scandinavian countries, supported the US War on Terror.Norwegian soldiers also joined free Norwegian units in the United Kingdom to continue the fight against..
Read more
Gutscheincodes Angebote, letztes UpDate hiltl 11, all19 19 rabatt, zahlungsmöglichkeiten und Versand im OnlineShop von Mars Media.So that would be your birth certificate or your passport.The previous M17x made alienware netbook portfolio few steps in the right direction, de-emphasizing the..
Read more

Vinna reva rez


vinna reva rez

Na ez si mete poídit speciální nky pro vinae, které práci vrazn zjednoduí.
Podle polohy vinice se réva zaíná stíhat zhruba od konce ledna.
Na rodinnch zahradách se réva vtinou vysazuje u tanch drát, které jsou napnuté mezi dvma sloupky.Rána pak nezahnívá a rabatt gröna lund rychleji se hojí.Ez révy provádíme kadoron, abychom dosáhli dobré úrody a rostliny se nevysilovaly vyivováním velkého mnoství vtví a listí.Prostední vhon se následující zimu zkrátí opt na ti pupeny a dva postranní se vyváou k vodorovnm nataenm drátm.V lét prvního roku se zapstuje hlavní vhon, kter se vyvazuje k opoe, zatímco vechny postranní vhony se odstraují.
Úkolem zimního ezu je probírka starého odplozeného deva a likvidace pebytench vhon.
Vyvázání zaruí rovnomrné vzcházení oek po celé délce vhonu.
Jednodue eeno, ez dlejte vdy pod úhlem, kter umoní rychlé odvedení deové vody z ranky.Tyto dráty se bhem roku musejí nkolikrát napnout a utáhnout.37:31 do playlistu, bojovnice pestrá.Rostliny se v tomto období nacházejí v klidovém reimu a vtí zásahy nkami jim v tomto období nezpsobují ádné potíe.Postup zapstování je jednoduch, v prvním roce bhem zimy je mladá sazenice zkrácena asi na 20 centimetr od zem.Na kei se vtinou ponechávají dva tan a jeden a dva ípky se zásobními oky, pípadn jeden tae a zásobní ípek s oky.Ez na ípek je také nazván na oko, je toti provádn na jeden a dva boní pupeny.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap